Porady

Skuteczna nauka języka obcego dla dorosłych.

25 Sierpnia 2017

SKUTECZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO DLA DOROSŁYCH

Życie we współczesnym świecie stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Świat się przed nami otwiera, możemy podróżować praktycznie bez żadnych ograniczeń, szukać pracy w miejscach , o których nasi dziadkowie, a nawet rodzice mogli przeczytać jedynie w prasie. Mamy nieograniczony dostęp do zagranicznej prasy, telewizji. Internet natomiast stał się źródłem nieskończonej ilości informacji, rozrywki, wiedzy na właściwie każdy temat i we wszystkich językach świata. Internet daje nam możliwość zawierania nowych znajomości bez wychodzenia z domu, możemy rozmawiać z ludźmi online, wymieniać z nimi wiadomości mailowe, szukać porad i ich udzielać.Język angielski stał się językiem uniwersalnym, dającym możliwość kontaktu ludziom z różnych krajów i kultur. Stał się więc niezbędnym narzędziem dla każdego, otwartego na świat człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie.

Współczesne dzieci mają nieograniczone możliwości nauki języka angielskiego, jak również innych dowolnie wybranych przez rodziców języków. Z angielskim mają styczność już od najmłodszych lat w domu, przedszkolu, szkole. Wyjeżdżają na obozy językowe w kraju i zagranicą, podróżują z rodzicami po świecie, zawierają znajomości z rówieśnikami online, słuchają muzyki, oglądają obcojęzyczne bajki, filmy i seriale. Dzięki tym możliwościom młodzi ludzie szybciej uczą się języków, są bardziej otwarci na kontakty z obcokrajowcami i z mniejszym stresem reagują na popełniane błędy, które są nieodzownym elementem nauki języka obcego.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się jednak osoby dorosłe, które nie miały możliwości nauki języków obcych w szkole, nie miały dotychczas kontaktu z obcokrajowcami, nie jeździły za granicę. Świat się zmienił, zmieniły się również potrzeby ludzi. Język angielski stał się wręcz niezbędną umiejętnością, dającą możliwość samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie, swobodnego podróżowania, zdobywania wiedzy, informacji, nawiązywania nowych kontaktów z ludźmi jak też szansę na awans zawodowy.Wiele z tych osób czuje, że zaprzepaściła już swoje szanse na skuteczną naukę i posługiwanie się językiem obcym. Wielu boi się podjąć wyzwania, bo z góry zakładają porażkę. Nic bardziej mylnego jak przeświadczenie, że na naukę języka jest już za późno. Nigdy nie jest za późno. Wystarczy odpowiednia motywacja i zaangażowanie w systematyczną naukę i sukces mamy w zasięgu ręki.

W kursach przeznaczonych dla dorosłych uczniów, którzy zaczynają naukę od zupełnych podstaw lub są na niskim poziomie najważniejszy jest komfort swobodnej wypowiedzi, bez stresu o opinię innych. Z tego też względu najlepiej sprawdzają się zajęcia indywidualne, w zaciszu własnego pokoju.Najczęstszą przyczyną przerywania nauki języka przez osoby dorosłe jest złe samopoczucie w grupie kursowej. Zazwyczaj grupy dorosłe są wymieszane wiekowo. Młodsi uczestnicy kursu szybciej przyswajają materiał, są bardziej osłuchani z językiem, ogólnie mają mniej oporów przed wypowiedzią. Czym uczeń jest starszy, tym wzrasta poziom stresu na zajęciach. Taka osoba wstydzi się publicznie wypowiadać, obawia się ośmieszenia, ma wewnętrzne poczucie, że nauka języka nie przychodzi jej tak łatwo i szybko jak innym uczestnikom kursu. To skrępowanie powoduje, że kursant nie bierze aktywnego udziału w zajęciach, unika głośnych, publicznych wypowiedzi. Z czasem przychodzi coraz rzadziej, aż ostatecznie dochodzi do wniosku, że na naukę języka jest już za późno i szkoda zainwestowanych pieniędzy.Zdecydowanie lepsze efekty przynoszą w tym wypadku kursy indywidualne, na których lektor cały swój czas i uwagę poświęca swojemu uczniowi. Uczeń bez obaw o opinię innych kursantów może swobodnie wypowiadać się w języku obcym, popełniać bez stresu błędy i aktywnie uczestniczyć w dialogach inicjowanych przez lektora. Nie obawia się również o zbyt wolne tempo nauki, które dostosowane jest do jego możliwości, a nie do ogółu grupy. Dlatego też komfort nauki jest fundamentem przyszłego sukcesu w posługiwaniu się językiem obcym.

Kolejnym ważnym elementem przybliżającym nas do osiągnięcia postawionego sobie celu jest systematyczna nauka i duży wkład własnej pracy poza spotkaniami z lektorem. Uczeń powinien codziennie przeznaczyć minimum 15-30 minut na powtórkę przerobionego materiału. Ta systematyka oswaja nas z językiem, którego się uczymy, z jego gramatyką, składnią, fonetyką.Niezbędny jest codzienny kontakt z językiem, który daje możliwość osłuchania się z jego melodią i akcentem.Aby to osiągnąć należy słuchać płyt CD z dialogami z podręcznika. Jak najszybciej rozpocząć oglądanie filmów i seriali w wersji oryginalnej , z napisami w języku obcym. Początki na pewno nie będą łatwe, ale nie należy się zniechęcać. Na początku wyłapujemy pojedyncze słowa i zwroty, z czasem uczący nabiera coraz większej biegłości i zaczyna coraz więcej rozumieć z całości. Chodzi przede wszystkim o ciągły kontakt z nauczanym językiem, żeby nie ograniczał się on jedynie do spotkań z lektorem. Lektor ma nam pomóc w nauce, ale nauczyć się go musimy sami, wkładem własnej pracy i determinacji zaangażowania.

Dorosłym, którzy zaczynają uczyć się języka obcego zależy zwykle na jak najszybszej komunikacji. Z tego też względu ich kurs powinien być skoncentrowany przede wszystkim na dwóch najważniejszych z ich punktu widzenia kompetencjach językowych: mówieniu i rozumieniu. Nie ma tutaj potrzeby kładzenia zbyt dużego nacisku na język pisany. Jeśli uczeń nie planuje zdawania w przyszłości certyfikatów językowych, nie będzie wykorzystywał języka pisanego w pracy, to nacisk głównie na kompetencje komunikacji werbalnej zdecydowanie zwiększy efektywność kursu. Uczeń może prowadzić zeszyt z notatkami, zapisywać nowo poznane słowa, zwroty, reguły gramatyczne, czyli niezbędny do postępów zakres materiału. Również gramatyka przy takim kursie powinna być ograniczona do niezbędnego w komunikacji minimum. Całe siły i zaangażowanie koncentrujemy natomiast na wszelkich formach wypowiedzi ustnych: dialogach, monologach, opisach, opowiadaniach jak też na słuchaniu, co ma na celu rozwijanie zdolności rozumienia.Czym więcej kontaktu z językiem tym lepiej. Uczeń powinien mieć ciągły kontakt z nauczanym językiem, korzystać bez obaw z każdej okazji komunikacji w tym języku. Nie powinien przykładać nadmiernej uwagi popełnianym błędom, które są naturalnym elementem nauki języka i powiedzenie, że „uczymy się na błędach” jest tu jak najbardziej odpowiednie. W toku nabierania biegłości w języku zaczynamy popełniać coraz mniej błędów, dlatego zbyt duża uwaga im poświęcana negatywnie odbija się na swobodzie wypowiedzi i tym samym na efektywności nauki.

Nie należy się również zniechęcać jeśli wyraźnie słyszymy różnicę w melodii wypowiadanego przez nas języka od tej oryginalnej, wypowiadanej przez native speaker’a. Zaczynając naukę języka w wieku dorosłym nigdy nie osiągniemy stopnia biegłości, jaki ma szansę osiągnąć po latach nauki kilkuletnie dziecko. Zawsze nasz akcent, melodia języka będą różniły się mniej lub więcej od oryginalnej wymowy rdzennego użytkownika danego języka. To komunikacja jest naszym nadrzędnym celem i na tym elemencie powinniśmy skupić naszą uwagę. Czym więcej czasu będziemy poświęcać danemu językowi, tym nasza wymowa będzie stawała się bardziej poprawna i bardziej zbliżona do oryginalnej. Ale należy mieć to w świadomości, że dorosły zaczynający naukę ma na celu przede wszystkim komunikację. Powinien rozumieć osobę, z którą rozmawia i wypowiadać się w sposób zrozumiały dla swojego rozmówcy. Dlatego też nie należy stawiać sobie zbyt wielu barier i eskalować obaw o pełną poprawność zarówno fonetyczną jaki i gramatyczną swojej wypowiedzi. Jeśli uczeń pokona swoje lęki i pozwoli sobie tym samym na swobodę językową, będzie stopniowo, jeden wolniej, drugi szybciej dążył do obranego celu. Każdy w swoim tempie. Czym mniej barier językowych i oporów, tym pewniejszy sukces w opanowaniu języka obcego.

Tagi

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy! Twój adres e-mail został zapisany.