Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.super-edu.pl.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.super-edu.pl., zwanego dalej serwisem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest spółka: Moose Polecane Korepetycje s.j. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000605704 NIP 8971820767 REGON:363892313, zwana dalej Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach, po uzyskaniu zgody użytkownika, w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez samego użytkownika,

b) poprzez logi systemowe (data i czas połączenia, adres IP i inne), które zapisywane są w celach technicznych i statystycznych.

c) poprzez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych,

d) poprzez pliki Cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane podczas rejestracji i edycji konta oraz podane w odpowiednim formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego konta lub konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, kontaktu z Administratorem, wyświetlania w serwisie oraz w serwisie partnerskim, dokonania analiz statystycznych itp.

8. Administrator, po uzyskaniu zgody użytkownika, wysyła wiadomości systemowe, informacje o promocjach i konkursach, materiały komercyjne i niekomercyjne (np.: życzenia).

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, bez zgody użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.

10. Po uzyskaniu zgody użytkownika, dane osobowe pozostawione w serwisie mogą być użyczone dla podstawie umowy partnerskiej innym podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem w celu promowania ogłoszeń użytkowników, składania ofert pracy lub ofert korepetycji użytkownikom.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz prawo do złożenia żądania zapomnienia danych osobowych.

12. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.super-edu.pl .Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

14. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest po wysłaniu maila na adres dane@super-edu.pl.Zapisz się na newsletter

Dziękujemy! Twój adres e-mail został zapisany.